ОБЩУВАНЕ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ОБЩУВАНЕ- ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО •             Процес, при който хората обменят информация с вербални или невербални средства. •             Основни функции на общуването- необходимо е за телесното ни здраве, формираме личностната си идентичност, преодоляваме трудности. НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ Е ПО- ДОБРА В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА НАГЛАСИТЕ И ЧУВСТВАТА, А ВЕРБАЛНАТА- В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ИДЕИТЕ. 2.            […]

Прочети

ФИЛОСОФИЯ НА РЕНЕСАНСА БОГ Е НЕПОСТИЖИМА БЕЗКРАЙНОСТ Николай Кузански (1401- 1464) Според теологията на отрицанието в Бога не се открива нищо друго, освен безкрайност и затова той остава неведом както в сегашния, така и в бъдния век. По отношение на него всяка твар е мракът, безсилен да обгърне безкрайната светлина. Така че единствено Бог има […]

Прочети

ПУНКТУАЦИЯ Запетая отделя еднородни и повторени части в изречението. И науката, и литературата, и поезията, и журналистиката…би трябвало да вземат характер на политическа пропаганда. (Хр. Ботев)   Запетая се пише пред втория съюз: колкото…, толкова; толкова…, колкото; както…така и; не само…но и. Както дошло, така и отишло. Повечето хора са толкова щастливи, колкото са решили […]

Прочети

Отношението  на човека към родното и към националната съдба на родината често е съпроводено със страдание. Мотивите за неизпълнен патриотичен дълг и невъзможност да бъде продължена борбата за национална свобода, за омразата към поробителите и готовността за саможертва са основни в елегията „Заточеници“. Конкретната тема- носталгията по родината и мъката по неосъществената  свобода, се превръща […]

Прочети

СТРАДАНИЕТО НА ЯВОРОВИЯ ЛИРИЧЕСКИ ЧОВЕК В „ГРАДУШКА“ И в жизнения си път, и в творческите си търсения Яворов е познал и изпитал докрай страданието. То е негова същност, съдба, предопределеност.  Философските търсения на поета са тясно свързани с неговата душевна нагласа. Силно вглъбен в себе си, търсещ отговор на вечните въпроси в човешкото битие- за […]

Прочети

ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ БОГ Религията е действително екзистенциално отношение на човека към абсолютното, съвършеното, висшия смисъл- божественото. Религиозният човек тълкува света и устройва живота си според религията, която изповяда. Култове, митове и религия има във всяка култура. Хората винаги са почитали нещо свещено за тях. Мишел Монтен „Опити“ Какво са боговете? Талес, който пръв се […]

Прочети

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ „Ето защо в „Песента  на човека“ човекът е изведен извън себе си- в пространството на битието. Но то е хаотично и неуютно, сякаш отпреди сътворението. То е непознаваемо. Единствен ориентир е пак самото познание: Из хаосите явствен се обажда Към мене нечий родствен зов Така е изразена силата, която тласка човека в неговия […]

Прочети

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ПЕСЕНТА НА ЧОВЕКА” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой търси смисъла на живота, преживява драматично лутането и терзанията от невъзможното постигане на абсолютното познание.                 5.            ГЕРОИ- лирическият човек 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ- търсещ, самотен, неудовлетворен, желание за опознаване на безкрая, съзнание за тленност. 7.            ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- •             Инверсия- […]

Прочети

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „МАСКА” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се разхожда в неделен ден, цари веселието на карнавала. Една маскирана вакханка го закача, привлича го с красотата си и безгрижието си. Героят е тъжен, мисли за смъртта го завладяват, за него няма смях и радост. Той се чувства отчаян […]

Прочети

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ДВЕ ДУШИ” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Човешката душа, която непрекъснато е раздвоена, краткостта на човешкия живот 5.            ГЕРОИ- лирически герой 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ-  героят е неспокоен дух, противоречията са неговата същност, усеща света като враждебен, модерно светоусещане 7.            ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- Антитеза-„Аз не живея- аз горя“ Символи- вятър, ангел, […]

Прочети