„ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО“ Творбата „Ще бъдеш в бяло“ е вдъхновен от  любимата Мина. В едно писмо до нея от 1908 година Яворов пише: „Може би никога женски образ не е вдъхвал толкова обаяние… Винаги, когато те видя, мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление на […]

Прочети

Изповедното начало е характерна особеност на любовните стихове на поета. В стихотворението „Две хубави очи“ любовта е прекрасен свят на светлина и хармония.  За любимата се търсят най- нежните думи. Тя се идеализира, дори сакрализира заради желанието на поета да остане невинна и чиста. Детската чистота на душата на любимата е завладяваща, тя носи спокойствие […]

Прочети

ЗАПЕТАЯ Запетаята е средство за: синтактично и смислово разчленяване на изречението за разделяне на някои части на изречението една от друга за ограждане на някои съставки на изречението означаване на паузи, свързани с определени синтактични конструкции, на определени места в изречението РАЗДЕЛЯЩА ЗАПЕТАЯ Отделя една от друга еднородните и повторените части :  Вижте колко са […]

Прочети

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ: „ИМА У НЕГО БОЖЕСТВЕНА ДАРБА“ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ: „ЯВОРОВ ПРЪВ У НАС РАЗКРИ ДУШАТА, СВОЯТА ДУША, ДУШАТА НА ЧОВЕКА. ПРОНИКНА В ТАЙНИТЕ Й, ОСВЕТИ СЪС СВЕТКАВИЧЕН БЛЯСЪК НЕЙНИТЕ ПРОПАСТИ И НАМЕРИ САМО СТРАДАНИЕТО.“ Д-Р КРЪСТЕВ: „ПЕВЕЦ НА НОЩТА И ДУШЕВНИТЕ БЕЗДНИ“ ГЕО МИЛЕВ: „ЯВОРОВ Е СЪДБА“ АТАНАС ДАЛЧЕВ: „ЯВОРОВ ВНЕСЕ В НАШАТА ЛИТЕРАТУРА БЕЗКРАЙНАТА […]

Прочети

„Преди всичко музиката на стиха, после иде словото, после съдържанието…Значи, звучи в душата ти една мелодия.Тя изхожда от едно настроение… И в тая посока търся думите, за да изразя мелодията. … Аз съм се домогвал до музика.“ Из писмо до Дора Габе: “ Всяко чувство, ако не и всяка мисъл, е преди всичко една мелодия, […]

Прочети

„Никога у мен вдъхновението не иде отвън; то изхожда от дълбочината на сърцето.“; „Чувствам, че нося нещо в душата си и аз съм длъжен да го изкажа…“; „Моите работи са писани повече от нужда на душата“; „Ако имам въобще някаква работа на света, то е да изкажа онуй, което нося в душата си.“; „Затова са […]

Прочети

„Страданието е следствие на негаснещата воля за живот“ Шопенхауер Страданието е вечен спътник в човешкия живот. В стихотворението  „Песента на човека“ на Яворов страданието е търсене, съмнение,  родено от неспокойствието на човешкия дух. аз шеметно се нося, дух из океана на тъмнина нестресвана от сън за ден, без нявга мигом негде да застана, напред самотно […]

Прочети

„Подир въстанието 1903 г. си преживях моята криза… То е било може би крушение на моите социални възрения, от една страна, на моите партиотически мечти, от друга; душевнит потрес от страшната македонска действителност през оня период; загуба на другари; преживени ужаси; тревоги…Всичко това прави да погледнеш цялата действителност със съвсем нов поглед. И после това […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ФОРМИ Понякога окончанията за глаголите от І и ІІ спрежение се повлияват от диалектния изговор и получават форми, недопустими в книжовната реч: ние четеМЕ вместо правилното- ние четем         ние вървиме вместо правилното- ние вървим Запомнете: вървим, работим, четем, живеем! след думите недейте, недей,  НЕ се употребяват повелителни глаголни  форми:                      недей […]

Прочети

АКТИВНО СЛУШАНЕ Слушайте, без да съдите и да преценявате другия човек и без умствено да критикувате това, което той казва. Не бързайте да правите заключения, не прекъсвайте, не довършвайте изреченията на другия в опит да го накарате да говори по- бързо. Опитвайте се да си представите какво означава казаното от събеседника ви. Полагайте усилия да […]

Прочети