1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СЕНКИ” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой наблюдава сенките на мъж и жена на един прозорец зад бялата завеса. Той се терзае от усещането, че те не се разбират, не се чуват, желаят взаимност, но не могат да я постигнат. Вечното разминаване между жената и мъжа, въпреки […]

Прочети

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СТОН” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- За влюбения любовта носи страдание и копнеж. Душата му се стреми към любимата, но го измъчват съмнения. Раздвоен е в представата си за  любимата, за него тя е и ангел и демон, тя е дух, но и изкушаваща плът. 5.            ГЕРОИ- любимата, […]

Прочети

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Идеалната представа за любимата и вярата на влюбения, че спасението е в любовта. 5.            ГЕРОИ- любимата, влюбеният лирически герой 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ- любимата- невинност, красота, наивност, душевна хармония влюбеният- драматични преживявания, отчаяние и безверие, надежда, че любимата ще  го спаси […]

Прочети

„ГРАДУШКА“ 1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ ГРАДУШКА” 3.            ЖАНР-  ЛИРИЧЕСКА ПОЕМА в шест части 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Бедите се повтарят, но най- после Бог им е пратил хубави дни, селяните са изпълнени с надежда. Готвят се с голямо желание за предстоящата жътва. Всички са на нивите, но забелязват първите знаци на предстоящата буря. […]

Прочети

ОСМИ КЛАС ЕМОЦИИ ЕМОЦИЯ- сложно психично състояние, което включва субективно преживяване,  физиологична реакция  и  поведенческа или експресивна реакция ( помагат ни да си поставяме цели или самата Емоция  е цел, рационалните решения също са следствие на емоциите) ОСНОВНИ ЕМОЦИИ- ГНЯВ, РАДОСТ, ТЪГА, ИЗНЕНАДА, СТРАХ, ОТВРАЩЕНИЕ Основните емоции са определена последователност от реакции, които са вродени […]

Прочети

АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ ЗАГЛАВИЕ- „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ” ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ- Идеалната представа за любимата и терзаещите героя съмнения и раздвоение на чувствата ГЕРОИ- любимата, влюбеният лирически герой ХАРАКТЕРИСТИКИ- любимата- невинност, красота, наивност, душевна хармония, влюбеният- трагическа раздвоеност на чувствата заради греховността, страх от сблъсъка с  реалността, с  покварата ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- огледална композиция, апосиопеза-  (….), […]

Прочети

АВТОР – ПЕЙО К.  ЯВОРОВ ЗАГЛАВИЕ- „ЗАТОЧЕНИЦИ” ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ СЪДЪРЖАНИЕ- Прекрасна и спокойна картина на морски залез. Корабът лети, отива в чужди краища. На него пътуват заточениците, тъгуващи за изгубената си родина. Те са борци за свобода, готови на саможертва в името на свободата на родината си. Предадени от свой другар, те са нещастни и […]

Прочети

ПАДЕЖНА ФОРМА Местоименията  КОЙ, КОЙТО, НЯКОЙ, НИКОЙ, ВСЕКИ, когато се отнасят за хора и заместват второстепенни части, приемат падеж- КОГО, КОГОТО, НЯКОГО, НИКОГО, ВСЕКИГО Практически съвет: Ако пред  посочените местоимения има предлог и те се отнасят за хора, ВИНАГИ  се пише падежната форма!!! Извиках човека, на КОГОТО имах най- голямо доверие. КОГО обичаш най- много? […]

Прочети

БРОЙНА ФОРМА при съществителните имена от мъжки род Практически съвет: НЯМА бройна форма за хората! При тях се използва САМО множествено число. Познавам петима професорИ, които имат шестима  ученицИ в нашето училище. Бройната форма при не- лица се употребява след ДВА, ТРИ…ДВАДЕСЕТ И ПЕТ , СТО, ЕДИН, ХИЛЯДА…            КОЛКО, НЯКОЛКО, КОЛКОТО, ТОЛКОВА Взех  два […]

Прочети

ГРАМАТИКА Ако трябва да търсите граматическа грешка, съобразете се със следната информация: ЧЛЕНУВАНЕ на съществителни имена от М.Р.ед. ч. ПЪЛЕН ЧЛЕН: –  ят, -ът Кога се използва? Съществителното име е  ПОДЛОГ/този, който върши действието/ ВладетелЯТ  влезе в крепостта.                                            СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО/глаголът съм + същ. име/ Царят е владетелЯТ на крепостта.                                            ПРИЛОЖЕНИЕ […]

Прочети