ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕПИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА     ЕПИЧЕСКИ    ТЕКСТ •        КАКВИ СА СЛУЧКИТЕ И КАКВО РАЗКРИВАТ •        КАКВА Е ТЕМАТА В ОТКЪСА И В ТВОРБАТА •        КАКВО Е ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА АВТОРА •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ- ЕТИЧНИ, ФИЛОСОФСКИ, СОЦИАЛНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ КОНФЛИКТИ В ТВОРБАТА •        […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО НА ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА КОИТО ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ РАЗМИСЪЛ В ТВОРБАТА ДА КОЙ Е ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ И КАКЪВ Е ВЪЗГЛЕДЪТ МУ ЗА НЕЩАТА, ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ СВЕТА, КЪМ ДРУГИТЕ СЕ КАКВА Е ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИДЕЯ В ОТКЪСА […]

Прочети

                             ТАБЛИЦА  1 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ВСЕКИ АВТОР? БИОГРАФИЯ ОСНОВНИ МОМЕНТИ МЯСТОТО НА ТВОРЕЦА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАК НАЙ- ЧЕСТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ СЪВРЕМЕННИЦИ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНИ КРИТИЦИСЛЕДВА ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯ   ТВОРЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ОСОБЕНОСТИ НА ТВОРЧЕСТВОТО ИЛИ СТИЛА С КАКВО СЕ ОТКРОЯВА ИЛИ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕС КАКВО Е ДОПРИНЕСЪЛ […]

Прочети

АНАЛИЗ НА ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ В ЛИТЕРАТУРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Изясняване на връзката между системата от характери със замисъла на автора и творческата история на произведението. Човешките образи като главен фактор в логиката на сюжетното развитие. Връзката на героите с нравствените, естетически, политически проблеми. Разкриване на авторовото отношение към героите като път към установяване на основната мисъл на […]

Прочети

 ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ЛИТЕРАТУРЕН  ГЕРОЙ Портрет на героя: А) какво впечатление оставя героят у читателя с външността си Б) какво е подчертано в портрета му В) как го характеризира това 2. Реч на героя А) какви са особеностите на речта му Б) какво говори, как говори 3. Героят във взаимоотношенията му с други хора: А) кой […]

Прочети

На места Аристотел отива твърде далеч, извеждайки закони на Вселената от прости наблюдения и твърде широки разсъждения. Днешният научен метод предполага, че такова мислене без достатъчни факти е неефективно и че определянето на валидността на дадена хипотеза изисква много по-задълбочени експерименти от тези, с които Аристотел аргументира своите закони. Аристотел поддържа и някои груби грешки […]

Прочети

В Аристотеловата терминология „натурфилософия“ е дял на философията, изучаващ явленията на природния свят и включва подобласти, които днес бихме определили като физика, биология и останалите природни науки. В наши дни обхватът на философията е ограничен до по-общи или абстрактни области, като етика и метафизика, в които логиката играе водеща роля. Днешната философия като цяло изключва […]

Прочети

Аристотел (на старогръцки: Ἀριστοτέλης, [aristotélɛːs]) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“. Ученик на Платон и учител на Александър Македонски, Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В науката той изучава анатомия, астрономия, география, геология, зоология, метеорология […]

Прочети

Онтологията – продукт на просвещенската философска нагласа, която полага някакво битие, по определение отчуждено спрямо човека, задължително стоящо извън неговия мисловен свят. Заедно с това се допуска някакъв „логос“ на битието, чрез който разумът е в състояние да го познава. Онтологията не поставя въпроса за битието, а за подвеждането на битието под някаква познавателна структура. […]

Прочети