неувереност, принудено смирение, сподавен бунт мотивът за самотата споменът и копнежът за радост бягство сред света на природата последният пристан на душата- любовта мотивът за странника, самотника, чудака мотивът за смъртта проблемът за избора Градът- обезличава човека на фронта намира своята цялостност, вътрешно духовно единство

Прочети

неслучили се радости и неизживян живот конфликтно раздвоение, идеята за вечни и нерешими битийни противоречия „мълчаливи диалози” сблъсък между идеал и действителност нравствен максимализъм светът на миналото логически парадокс- да се търси мечтата в безвъзвратното минало завръщането към родното е символен образ на бленуваното пътуване към себе си, към най-святото място в света на човешката […]

Прочети

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ: „ Аз не зная между нас тогава по- чист човек от него…..Аз не зная обаче друг човек, връх когото съдбата така жестоко и недостойно се е надсмивала… Буен и непримирим по природа, той не знаеше предели в нищо: нему бе противна тихата пътечка и сякаш  сам зовеше мълниите към себе си.“ АТАНАС ДАЛЧЕВ: […]

Прочети

ПОЕТ СИМВОЛИСТ, ЕДИН ОТ НАЙ- НЕЖНИТЕ ЛИРИЦИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Най- нежният поет на България / така казват  за него  и за Николай Лилиев/ ,”ти- изказ”, изключително  музикална поезия на антиномиите-противопоставянето и контраста /”Черна песен”/,„скитник бездомен в нощта”, „бездомник”. В последните му творби- фронтовата поезия- се наблюдава откъсване от поетиката на символизма и приобщаване към […]

Прочети

ЕДНА ЛИШЕНА ОТ МАГИЯ ПРИРОДА Под природа не разбирам някаква богиня или друга въображаема сила, а се възползвам от тази дума, за да означа самата материя, доколкото я разглеждам с всички приписвани и от мен качества, взети заедно, и при условие, че Бог продължава да я запазва в същия този вид, в който я е […]

Прочети

Каква е връзката между личността и групите? Какво е социална група? Защо хората се събират в групи? Как групите променят хората, които попадат в тях? Едно от най- старите определения на понятието „човек“ принадлежи на древногръцкия философ Аристотел, според когото човекът е социално или обществено животно. От раждането до смъртта си всеки човек е част […]

Прочети

ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ И НЕ САМО  СОЦИАЛНИ ГРУПИ И СОЦИАЛНИ РОЛИ Група- двама или повече души, които се стремят към постигането на обща цел, взаимодействат, зависят един от друг. А) еднородни – имат ясни граници и са добре структурирани Б)  разнородни- размити граници и нехомогенни В) групи с обща връзка (спортен отбор, приятелска група) и групи […]

Прочети

ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА Хегел посочва като принцип на света и историята диалектиката. За диалектика се говори тогава, когато два или повече момента не могат да съществуват и да бъдат мислени един без друг и без връзките помежду им. Природният и социалният свят имат своя история, която според Хегел се състои в саморазгръщането на абсолютната идея, […]

Прочети

Портрет на героя: А) какво впечатление оставя героят у читателя с външността си Б) какво е подчертано в портрета му В) как го характеризира това 2. Реч на героя А) какви са особеностите на речта му Б) какво говори, как говори 3. Героят във взаимоотношенията му с други хора: А) кой и как говори за […]

Прочети

КОМПОЗИЦИЯ НА АРГУМЕНТАТИВНИЯ ТЕКСТ УВОД                 •             В КОЯ ЕПОХА ТВОРИ АВТОРЪТ КЪМ КОЕ ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИ •             ОСНОВНИ ТЕМИ, ОТ КОИТО СЕ ВЪЛНУВА И ОТРАЗЯВА •             ОБЕМ- 2- 3 ИЗРЕЧЕНИЯ ТЕЗА •             ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В ЗАГЛАВИЕТО И СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ИМ ОТГОВОРИТЕ •             ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ЗАГЛАВИЕТО И РАЗСЪЖДАВАЙТЕ, […]

Прочети