В творбата „Миг“ лирическият герой е в своето постоянно обиталище- града. Този незнаен  град, който той не обича, но се е примирил с неговата греховност и явен позор. Стихотворението напомня на Яворовото „Маска“ в това отношение. Героят наблюдава маскарада на деня, тълпата се вие край него. Липсват  веселите вакханки, липсват изкушенията. Шумната музика и смехът […]

Прочети

Градът е пространството, в което броди лирическият герой. Индивидуалното битие е осмислено като самотно скитане, като чувството за самота  се усилва от дъжда, който кротко ръми. Градът е символ на самотата и безнадеждността, но и противоположност на тревожното съзнание на лирическия човек. Сънят е завладял всичко, но не и духа на героя. Той се оказва […]

Прочети

Сонетът „Пловдив“ утвърждава мотива за спомена като посредник между минало и настояще. Чрез посредничеството на спомена се реализират диалозите с любимата,  близките, детството. Чрез него се внушава идеята за невъзможното постигане на хармонията, за невъзможното завръщане. Понякога спомен и настояще се сливат в съзнанието на лирическия човек. В сонета погледът към детството носи печал и […]

Прочети

Самото заглавие на творбата заявява противоречията, от които е изтъкан самият лирически герой. „Черна“- символ на тъга, унищожение, хаос. „Песен“- песенното начало винаги се е асоциирало със свещените ритуали, със силата на словото, на музиката. Антитезата, зададена още в началото, се потвърждава и в самата творба. Светлинното противопоставяне на деня и нощта внушава представата за […]

Прочети

Самомнението е наша природна и вродена болест. Човекът е най- злополучното и най- крехкото създание, а на всичкото отгоре той  е и най- високомерен. Вижда и усеща, че лежи тук, сред кал и мръсотии, прикован и свързан с най- лошата, най- тленната и най- гнилата част на вселената, вижда, че се намира на най- ниския […]

Прочети

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЕЛЕГИЯТА Димчо Дебелянов е поет на бляна, на несбъднатите желания. Неговите стихове са изпълнени с  много обич, романтика, светли мечти и копнеж по щастие.             Основни мотиви  в неговото творчество са носталгията по родния дом, споменът за отминалото детство, неосъществената хармония. Неговият лирически герой изпитва тъга за всички, които страдат. Блянът се противопоставя […]

Прочети

РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЕЛЕГИЯТА Лирическият герой на Дебелянов в елегията „Помниш ли, помниш ли…“живее едновременно в спомена и реалността на днешния си ден. Обръща се към себе си, за да проумее къде е отишла в пространството прекрасната картина на белотата и уханието на вишневите цветове. Къде е щастието, така очаквано, и защо си е отишло. Проклятието […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СИРОТНА ПЕСЕН  “ 3.            ЖАНР- ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой прави тъжната равносметка на своя живот пред усещането за предстоящата смърт. 5.            ГЕРОИ- лирическият герой- самотен, бездомен, неразбран,  но успокоен, примирен. 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ- отричане на войната, смирен пред невъзможността да реализира мечтите си. Приел своята самота и бездомност, неспокойната му […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ТИХА ПОБЕДА “ 3.            ЖАНР- СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се намира на фронта. Той разсъждава върху ценностите на живота. Войната променя всичко, героят осъзнава, че изпълнява своя дълг. Чувства се част от колектива, приема предизвикателствата на деня. Приема смъртта като нещо неизбежно и естествено, пред него застава образа […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ЕДИН УБИТ “ 3.            ЖАНР- СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се намира на фронта. След жестоката битка той размишлява при вида на убития враг. Знае безсмислието на войната, жали за човека, но освен това знае, че този човек би постъпил като тях- също би убил. На война като на […]

Прочети