Фронтова лирика Фронтовите стихотворения на Дебелянов са открити сред вещите му след неговата смърт на бойното поле. Част от ръкописите са изгубени; до нас са достигнали 6 текста: „Нощ към Солун”, „Старият бивак”, „Прииждат, връщат се…”, „Един убит”, „Сиротна песен”, „Тиха победа”.В първото издание на Дебеляновата поезия през 1920г. те, заедно с други негови творби, […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „МИГ“ 3.            ЖАНР-СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се разхожда из града сред тълпите от хора. Градът е грешен, покварен, чужд, неприветлив. Мъжете са хилави, а жените са оприличени на сирени, но неми. Героят се чувства излишен, не на място, очаква божествата да му разкрият тайната на своята сила и слабостта […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СПИ ГРАДЪТ“ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой броди под дъжда през нощта по улиците на града. Настроението му е тъжно, скръбно, защото го преследва спомен. Отново и отново той си спомня как е отхвърлил чистата любов на прекрасното влюбено момиче, защото е преследвал съвършенството в любовта. Съжалението […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ ТИХИЯ ДВОР “ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се връща отново в своите спомени за тих дом в тих двор, където са разцъфналите белоцветни вишни. Той се чувства като затворник, наказан в реалното си съществуване за неизвестна вина. Изпитва страдание при спомена […]

Прочети

Според теорията за естественото право съществуват морални стандарти, които са заложени в човешката природа и в природата на нещата и тези естествени принципи направляват човешкото поведение и посочват кое е обективно правилното поведение. Естественото право се различава от позитивното право, което се създава от хората в конкретен момент при конкретни обстоятелства, обслужвайки определени цели, докато […]

Прочети

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСМОКЛАСНИЦИ Учениците често си представят живота като една права, там са отделните периоди от нашия живот- детство, училище, работа, семейство. В миналото хората са упражнявали една професия цял живот. Днес всичко е много по- различно. Хората сменят работата си много по- често. Затова ориентирайте ученето си не само към трупане на конкретни знания, […]

Прочети

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЕЗНИ УПРАЖНЕНИЯ Проучете професии, които са ви интересни. Направете си такава таблица и я попълнете, като обърнете внимание на степента на съответствие между изискванията на професията и вашите способности и личностни качества. ПРОФЕСИЯ Какво изисква от мен желаната професия Какво притежавам? Какво е добре да придобия или усъвършенствам, за да практикувам тази професия? […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА“ („СКРИТИ ВОПЛИ“) 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой мечтае да се завърне в бащината къща, той е далеч от нея и е изпълнен с носталгия по родния дом. Мечта и спомен се преплитат, за да изникне представата за скъпите места в родната […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ПЛОВДИВ“ 3.            ЖАНР-  СОНЕТ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се чувства самотен и се връща в миналото си. Спомените не го радват, те му тежат, отхвърлил е вече надеждата за любов и щастие. Градът го натъжава, потиска го, завладява го отчаянието. 5.            ГЕРОИ-  лирическият герой, който се чувства нещастен, необичан, […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ЧЕРНА ПЕСЕН“ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой изповядва противоречията, владеещи неговата душа. Поривът му да овладее битието си се оказва обречен, не може да постигне желаното, непрекъснато се нарушава хармонията в живота му. Мечтае да я постигне, но разбира, че  е невъзможно, и това го изпълва с […]

Прочети