МАСКАТА Всичко дълбоко обича маските: най- дълбоките неща таят ненавист към образа и подобието. Всеки дълбок ум се нуждае от маска. Нещо повече, около всеки дълбок ум постепенно се оформя маска благодарение на фалшивото, по- точно на плоското тълкуване на неговите мисли, на всяка негова стъпка, на всяка негова проява на живот. Фридрих Ницше, „Отвъд […]

Прочети

/1844- 1900/ Фридрих Ницше е класически филолог, философ и писател. Пише критически трудове на немски по въпроси като религия, морал, съвременната култура, философия и наука, използвайки отличителен стил и проявявайки вкус към метафорите, иронията и афоризмите. Ницше оказва съществено влияние над философията, а и отвъд нея, особено над екзистенциализма и постмодернизма. Неговият стил на писане […]

Прочети

Според  проф. Михаил Арнаудов Елин Пелин внася нови теми в българската литература и налага като основни в творчеството си тези за: полския труд; особените семейни отношения; вечната история на влюбените; неизбежните конфликти и нещастия, съпътстващи човека; идилията на дружеските отношения между селянина и домашните животни; природата и значението и за децата на природата. За проф. […]

Прочети

/1878- 1949/ Роден в село Байлово, Софийско./Димитър Стоянов/ Твори през 90-те години на 19 век до 50-те години на 20 век. Иван Вазов- Елин Пелин – Йовков. Елин Пелин- майстор на късия разказ.  Художник на българското село. Писател реалист/социален реализъм/. В основата на неговите творби стоят общочовешки теми и универсални идеи. Народопсихолог, който показва социалната […]

Прочети

С това последно свое стихотворение Дебелянов се прощава със света, който така и не го приласка. Лирическият герой, в когото се оглежда поетът, преминава от разочароващите го открития за противоречивостта на света до тихото приемане на очаквания трагичен край. Елегията е намерена след смъртта на Дебелянов в неговите книжа. Едно примирено и тъжно сбогуване с […]

Прочети

В своята фронтова поезия Дебелянов размишлява отново за смъртта. Но това вече не е онази тайнствена и загадъчна смърт, която дори понякога е мечтана, търсена като спасение от суровия делник. Това е реалната физическа смърт, която е белязала със своя знак всеки войник на фронта. „Един убит“ преосмисля смъртта, която провокира човешката същност по време […]

Прочети

„Тиха победа“ е една от последните творби на Дебелянов, писани от фронта. Тези творби очертават световъзприятието и новата поетика на следвоенната българска поезия. В тази творба лирическият Аз сякаш вече е забравил себе си, надмогнал е своята затвореност и отчужденост. Доброволно се е приобщил към съдбата на човешката общност, защото се е почувствал частица от […]

Прочети

ВЕЛИЧИЕ И НИЩОЖЕСТВО 72. Какво е човекът във вселената? Нищо в сравнение с безкрайното, всичко в сравнение с нищото, средина между всичко и нищо. Човек е за самия себе си най- удивителното творение на природата, защото не може да проумее какво представлява тялото и още по- малко духът, а най- непонятно му е как тялото […]

Прочети

ЗДРАВЕЙТЕ! ВРЕМЕ Е ДА ПРОВЕРЯ КАКВО НАУЧИХТЕ ДОТУК! КАКВО ДА НАПРАВИТЕ? НАПИШЕТЕ ЕСЕТО СИ И ГО ПРАТЕТЕ ПРЕЗ ДОМАШНИ РАБОТИ. КАТО ИМАТЕ ПРЕДВИД ЗНАНИЯТА СИ ЗА ЕМОЦИИТЕ, ОБЩУВАНЕТО И СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ, НАПИШЕТЕ ЕСЕ. ТЕМАТА Е ИНТЕРЕСНА, ПОЛЗВАЙТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ, КАЧЕНИ В ТОЗИ САЙТ. ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ ВЕДНЪЖ И УРОЦИТЕ ОТ УЧЕБНИКА СИ. ТЕМАТА: „ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ И СТЕРЕОТИПИТЕ […]

Прочети

ОСМИ КЛАС СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ОБЩУВАНЕТО Междуличностното общуване е процес на обмен на информация между най- малко двама души чрез вербални и невербални символи, при който общуващите взаимодействат помежду си и си влияят. Общуването не е само процес на обмен на думи или невербални знаци, то е размяна на послания, които носят определен смисъл. […]

Прочети