1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СПИ ГРАДЪТ“ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой броди под дъжда през нощта по улиците на града. Настроението му е тъжно, скръбно, защото го преследва спомен. Отново и отново той си спомня как е отхвърлил чистата любов на прекрасното влюбено момиче, защото е преследвал съвършенството в любовта. Съжалението […]

Прочети

Според теорията за естественото право съществуват морални стандарти, които са заложени в човешката природа и в природата на нещата и тези естествени принципи направляват човешкото поведение и посочват кое е обективно правилното поведение. Естественото право се различава от позитивното право, което се създава от хората в конкретен момент при конкретни обстоятелства, обслужвайки определени цели, докато […]

Прочети

неувереност, принудено смирение, сподавен бунт мотивът за самотата споменът и копнежът за радост бягство сред света на природата последният пристан на душата- любовта мотивът за странника, самотника, чудака мотивът за смъртта проблемът за избора Градът- обезличава човека на фронта намира своята цялостност, вътрешно духовно единство

Прочети

ЕДНА ЛИШЕНА ОТ МАГИЯ ПРИРОДА Под природа не разбирам някаква богиня или друга въображаема сила, а се възползвам от тази дума, за да означа самата материя, доколкото я разглеждам с всички приписвани и от мен качества, взети заедно, и при условие, че Бог продължава да я запазва в същия този вид, в който я е […]

Прочети

ФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА Хегел посочва като принцип на света и историята диалектиката. За диалектика се говори тогава, когато два или повече момента не могат да съществуват и да бъдат мислени един без друг и без връзките помежду им. Природният и социалният свят имат своя история, която според Хегел се състои в саморазгръщането на абсолютната идея, […]

Прочети

Портрет на героя: А) какво впечатление оставя героят у читателя с външността си Б) какво е подчертано в портрета му В) как го характеризира това 2. Реч на героя А) какви са особеностите на речта му Б) какво говори, как говори 3. Героят във взаимоотношенията му с други хора: А) кой и как говори за […]

Прочети

КОМПОЗИЦИЯ НА АРГУМЕНТАТИВНИЯ ТЕКСТ УВОД                 •             В КОЯ ЕПОХА ТВОРИ АВТОРЪТ КЪМ КОЕ ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИ •             ОСНОВНИ ТЕМИ, ОТ КОИТО СЕ ВЪЛНУВА И ОТРАЗЯВА •             ОБЕМ- 2- 3 ИЗРЕЧЕНИЯ ТЕЗА •             ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В ЗАГЛАВИЕТО И СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ИМ ОТГОВОРИТЕ •             ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ЗАГЛАВИЕТО И РАЗСЪЖДАВАЙТЕ, […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕПИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА     ЕПИЧЕСКИ    ТЕКСТ •        КАКВИ СА СЛУЧКИТЕ И КАКВО РАЗКРИВАТ •        КАКВА Е ТЕМАТА В ОТКЪСА И В ТВОРБАТА •        КАКВО Е ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА АВТОРА •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ- ЕТИЧНИ, ФИЛОСОФСКИ, СОЦИАЛНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ КОНФЛИКТИ В ТВОРБАТА •        […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО НА ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА КОИТО ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ РАЗМИСЪЛ В ТВОРБАТА ДА КОЙ Е ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ И КАКЪВ Е ВЪЗГЛЕДЪТ МУ ЗА НЕЩАТА, ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ СВЕТА, КЪМ ДРУГИТЕ СЕ КАКВА Е ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИДЕЯ В ОТКЪСА […]

Прочети