ТАБЛИЦА  1 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ВСЕКИ АВТОР? БИОГРАФИЯ ОСНОВНИ МОМЕНТИ МЯСТОТО НА ТВОРЕЦА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАК НАЙ- ЧЕСТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ СЪВРЕМЕННИЦИ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНИ КРИТИЦИСЛЕДВА ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯ   ТВОРЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ОСОБЕНОСТИ НА ТВОРЧЕСТВОТО ИЛИ СТИЛА С КАКВО СЕ ОТКРОЯВА ИЛИ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕС КАКВО Е ДОПРИНЕСЪЛ […]

Прочети

АНАЛИЗ НА ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ В ЛИТЕРАТУРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Изясняване на връзката между системата от характери със замисъла на автора и творческата история на произведението. Човешките образи като главен фактор в логиката на сюжетното развитие. Връзката на героите с нравствените, естетически, политически проблеми. Разкриване на авторовото отношение към героите като път към установяване на основната мисъл на […]

Прочети

На места Аристотел отива твърде далеч, извеждайки закони на Вселената от прости наблюдения и твърде широки разсъждения. Днешният научен метод предполага, че такова мислене без достатъчни факти е неефективно и че определянето на валидността на дадена хипотеза изисква много по-задълбочени експерименти от тези, с които Аристотел аргументира своите закони. Аристотел поддържа и някои груби грешки […]

Прочети

В Аристотеловата терминология „натурфилософия“ е дял на философията, изучаващ явленията на природния свят и включва подобласти, които днес бихме определили като физика, биология и останалите природни науки. В наши дни обхватът на философията е ограничен до по-общи или абстрактни области, като етика и метафизика, в които логиката играе водеща роля. Днешната философия като цяло изключва […]

Прочети

Аристотел (на старогръцки: Ἀριστοτέλης, [aristotélɛːs]) е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на Античността и е наричан „Баща на науката“. Ученик на Платон и учител на Александър Македонски, Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В науката той изучава анатомия, астрономия, география, геология, зоология, метеорология […]

Прочети

Онтологията – продукт на просвещенската философска нагласа, която полага някакво битие, по определение отчуждено спрямо човека, задължително стоящо извън неговия мисловен свят. Заедно с това се допуска някакъв „логос“ на битието, чрез който разумът е в състояние да го познава. Онтологията не поставя въпроса за битието, а за подвеждането на битието под някаква познавателна структура. […]

Прочети

„ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО“ Творбата „Ще бъдеш в бяло“ е вдъхновен от  любимата Мина. В едно писмо до нея от 1908 година Яворов пише: „Може би никога женски образ не е вдъхвал толкова обаяние… Винаги, когато те видя, мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление на […]

Прочети

Тест 4 КОМЕНТИРАЙТЕ СТИХОВЕТЕ ОТ СТИХОТВОРЕНИЕТО НА ЯВОРОВ „МАСКА“. КАКВИ РАЗМИСЛИ И ЧУВСТВА БУДЯТ У ВАС, КАК ГИ РАЗБИРАТЕ? МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ФОРМАТА НА ЛИТЕРАТУРНОТО ЕСЕ, КОЙТО ВИ Е ПОЗНАТ. БЪДЕТЕ КРЕАТИВНИ, НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ЧУЖДИТЕ ТЕКСТОВЕ, КОИТО ЧЕСТО НЕ СА ПОДХОДЯЩИ! ПИШЕТЕ САМО ВЪРХУ ДАДЕНИЯ КУПЛЕТ! В безумен сън унесен, сред оная забава […]

Прочети

ТЕСТ 3 ЯВОРОВ, „СЕНКИ“ На тъмна нощ часът. Аз гледам откроен и две тъмни сенки: там зад бялата завеса,  де лампата гори, в поле от светлина, две сенки на нощта… Сами една пред друга, сами една за друга в жажда и притома,  там – сянката на мъж и сянка на жена. Мъчително глава се към […]

Прочети