РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена: членува се първата дума- пишат се отделно: ученик първокурсник- ученикът първокурсник    мач реванш- мачът реванш Собствени имена, образувани от нарицателно и съществително собствено: Ежко Бежко, Кума Лиса, Баба Тонка, Дядо Коледа, Крали Марко Географски имена и названия на празници, образувани от прилагателно и числително редно или съществително нарицателно име: […]

Прочети

ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ Сложно съществително име: Членуваме двете думи -ако се членува втората– пишем тире-/дефис/ кандидат-студент, министър-председател, кафе-бар, офис-секретар, вагон-ресторант, заместник-директор, заместник-ректор -ако се членува първата дума- пишат се отделно: митинг заря, писател реалист, мач реванш, поет романтик, къща музей Собствени лични имена, фамилни: Ана-Мария, НО ако са исторически личности НЕ се пише тире: Иван Асен, […]

Прочети

СЛЯТО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена,свързани с главната основа със съединителна гласна –О или –Е: млекОзавод, лъжЕсвидетел, водОпровод/ударението пада върху главната основа/ Сложни съществителни, назоваващи религиозни празници: Васильовден, Йордановден, Антоновден Сложни съществителни със съставки от чужд произход, свързани без съединителна гласна: дисбаланс, екоминистър, дискмен, микроклимат, душкабина,кинохит,антицелулитен,биопрогноза,тонколона, блицтурнир, емайллак, НО! ТВ програма, ТВ център, ЕКГ данни. Сложни […]

Прочети

УПОТРЕБА НА МАЛКА БУКВА Прилагателни, употребени със значение на качествена характеристика или относителни по произход:           русенско варено, троянска ракия, варненски улици, вапцаровска вяра, ботевски устрем Титли, длъжности, звания, поставени пред собственото име в свързан текст:           инженер Иванов, генерал Димитров, архитект Пешев Имена на жители на континенти, държави, области и селища, на членовете на […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ Това всички го знаят:     Имена на лица се пишат с главна буква-твоето име;                                       Презимена на лица се пишат с главна буква;                                       Фамилни имена на лица се пишат с главна буква;                                       Прякори и псевдоними се пишат с главни букви; Една известна тайна- тези горе се членуват винаги […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 11 НАСТАВКА –ЪК ПРИ СЪЩ. ИМЕНА Пясък, крясък, замък, отрязък, подарък, израстък, участък, блясък, врясък, трясък, писък НО! малинАк, върбалАк, дренАк, храсталАк, буренАк, трънАк, гъсталАк ЗАПОМНИ! сваТба, сеиТба, вършиТба, косиТба, бериТба Сделка, Сграда, Сбогом, Сбирка, Сдъвча адреС, синтеЗ, иЗкуство, иЗконен, ориЗ, Сговор, свръЗка, връЗка, гоЗба, Здание ЮРИСКОНСУЛТ, ВОЖД, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, ЗАВИСТЛИВ, ВИТОШКИ, ЧЕШКИ, […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 10 ВМЯТАНЕ И ИЗПАДАНЕ НА –Ъ АКО В МН.Ч. ЗВУКЪТ ИЗПАДНЕ- ъ, АКО СЕ ЧУВА, ПИШЕ СЕ  -а! Компютър- компютри, министър- министри Театър- театри, спектакъл- спектакли Казал- казали, отишъл- отишли, бягал- бягали, влязъл- влезли Рекъл- рекли, слязъл- слезли

Прочети