АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ ЗАГЛАВИЕ- „ДВЕ ХУБАВИ ОЧИ” ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ- Идеалната представа за любимата и терзаещите героя съмнения и раздвоение на чувствата ГЕРОИ- любимата, влюбеният лирически герой ХАРАКТЕРИСТИКИ- любимата- невинност, красота, наивност, душевна хармония, влюбеният- трагическа раздвоеност на чувствата заради греховността, страх от сблъсъка с  реалността, с  покварата ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- огледална композиция, апосиопеза-  (….), […]

Прочети

БЪЛГАРСКИЯТ СИМВОЛИЗЪМ Творците от кръга „Мисъл”представят първия етап на модерната българска литература.   ИНДИВИДУАЛИЗЪМ- П. П. Славейков СИМВОЛИЗМЪТ изразява втория етап на модернизма в нашата литература. Третият етап на българската модерна литература се свързва с ЕКСПРЕСИОНИЗМА и авангардизма на Гео Милев и „Везни”. Естетическата програма на кръга „Мисъл” има своите основни характеристики, които могат да се […]

Прочети

ЛИРИЧЕСКИТЕ МИНИАТЮРИ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Трите миниатюри са от цикъла „Сън за щастие“, в който Славейков е включил  93 лирически миниатюри. Зад природните картини се крият човешките преживявания и размисли. Творбите нямат заглавия, тази роля изпълнява първия стих на всяко стихотворение. „Ни лъх не дъхва над полени“ Първото стихотворение бележи началото на човешкия път, последното- […]

Прочети

Започвам да изпълнявам обещанията си, които давах, преди да излезем в тази неочаквана и доста зловеща ваканция. Затова в категорията Литература първо публикувам Кратък речник на литературните термини.

Прочети

СТИЛИСТИЧНИ ФИГУРИ, ТРОПИ, СТИЛИСТИЧНИ ПОХВАТИ      Езикови похвати, чрез които една дума получава ново значение. АНАФОРА- повтаря се един и същ израз в началото на стих, строфа или изречение. Пример: Гергана– пиле шарено,             Гергана кротко агънце…/П. Р. Славейков/ АЛЕГОРИЯ– дума, словосъчетание или израз, които имат преносен смисъл /говори се едно, а се разбира друго/ Пример: […]

Прочети