1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ ПОМНИШ ЛИ, ПОМНИШ ЛИ ТИХИЯ ДВОР “ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се връща отново в своите спомени за тих дом в тих двор, където са разцъфналите белоцветни вишни. Той се чувства като затворник, наказан в реалното си съществуване за неизвестна вина. Изпитва страдание при спомена […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА“ („СКРИТИ ВОПЛИ“) 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой мечтае да се завърне в бащината къща, той е далеч от нея и е изпълнен с носталгия по родния дом. Мечта и спомен се преплитат, за да изникне представата за скъпите места в родната […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ПЛОВДИВ“ 3.            ЖАНР-  СОНЕТ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се чувства самотен и се връща в миналото си. Спомените не го радват, те му тежат, отхвърлил е вече надеждата за любов и щастие. Градът го натъжава, потиска го, завладява го отчаянието. 5.            ГЕРОИ-  лирическият герой, който се чувства нещастен, необичан, […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ЧЕРНА ПЕСЕН“ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой изповядва противоречията, владеещи неговата душа. Поривът му да овладее битието си се оказва обречен, не може да постигне желаното, непрекъснато се нарушава хармонията в живота му. Мечтае да я постигне, но разбира, че  е невъзможно, и това го изпълва с […]

Прочети

неслучили се радости и неизживян живот конфликтно раздвоение, идеята за вечни и нерешими битийни противоречия „мълчаливи диалози” сблъсък между идеал и действителност нравствен максимализъм светът на миналото логически парадокс- да се търси мечтата в безвъзвратното минало завръщането към родното е символен образ на бленуваното пътуване към себе си, към най-святото място в света на човешката […]

Прочети

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ: „ Аз не зная между нас тогава по- чист човек от него…..Аз не зная обаче друг човек, връх когото съдбата така жестоко и недостойно се е надсмивала… Буен и непримирим по природа, той не знаеше предели в нищо: нему бе противна тихата пътечка и сякаш  сам зовеше мълниите към себе си.“ АТАНАС ДАЛЧЕВ: […]

Прочети

ПОЕТ СИМВОЛИСТ, ЕДИН ОТ НАЙ- НЕЖНИТЕ ЛИРИЦИ В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Най- нежният поет на България / така казват  за него  и за Николай Лилиев/ ,”ти- изказ”, изключително  музикална поезия на антиномиите-противопоставянето и контраста /”Черна песен”/,„скитник бездомен в нощта”, „бездомник”. В последните му творби- фронтовата поезия- се наблюдава откъсване от поетиката на символизма и приобщаване към […]

Прочети

 ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ЛИТЕРАТУРЕН  ГЕРОЙ Портрет на героя: А) какво впечатление оставя героят у читателя с външността си Б) какво е подчертано в портрета му В) как го характеризира това 2. Реч на героя А) какви са особеностите на речта му Б) какво говори, как говори 3. Героят във взаимоотношенията му с други хора: А) кой […]

Прочети

Изповедното начало е характерна особеност на любовните стихове на поета. В стихотворението „Две хубави очи“ любовта е прекрасен свят на светлина и хармония.  За любимата се търсят най- нежните думи. Тя се идеализира, дори сакрализира заради желанието на поета да остане невинна и чиста. Детската чистота на душата на любимата е завладяваща, тя носи спокойствие […]

Прочети

СТРАДАНИЕТО НА ЯВОРОВИЯ ЛИРИЧЕСКИ ЧОВЕК В „ГРАДУШКА“ И в жизнения си път, и в творческите си търсения Яворов е познал и изпитал докрай страданието. То е негова същност, съдба, предопределеност.  Философските търсения на поета са тясно свързани с неговата душевна нагласа. Силно вглъбен в себе си, търсещ отговор на вечните въпроси в човешкото битие- за […]

Прочети