Български език

Ах, този правопис!

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Започвам да публикувам важни правила под формата на Карти на познанието! Четете, записвайте, преговаряйте! Ще ви трябват при решаването на тестовете! И да си миете ръцете!

ПРАВОПИСНА НОРМА

ФОНЕТИКА

Науката, която изучава звуковия строеж на езика и звуковите промени, се нарича ФОНЕТИКА.

ЗВУК (ФОНЕМА)- най- малките частици на речта, които изграждат думите.

БУКВА-писмен знак на говорен звук от речта на човека.

Отделните звукове нямат свое собствено значение, но когато са съчетани в думата, ако ги променим, променяме и нея.

В българския език има: 45 звука и 30 букви.

Има 6 гласни и 39 съгласни.

 1. ГЛАСНИ: А- Ъ; О-У; Е- И.           (Преобладава тон. Сричкотворни са.)
 2. ВИДОВЕ:

Широки- А, О, Е                                           Предни-и, е                Устнени-о, у

                                                                        Средни-а,ъ                 Неустнени-а, е, и, ъ

Тесни- Ъ, У, И                                               Задни-о, у

 • СЪГЛАСНИ-Б, В, Г, Д, Ж, ДЖ, З, ДЗ, Й, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш (Подчертаните съгласни нямат мек еквивалент.) При съгласните преобладава шум. Не са сричкотворни.
 • ВИДОВЕ:
  • ЗВУЧНИ- б, в, г, д, ж, дж, з, дз
  • БЕЗЗВУЧНИ– п, ф, к, т, ц, ш, ч, с, х.
  • СОНОРНИ– л, м, р, н,й
  • ТВЪРДИ И МЕКИ
   • Ю, Я, Щ– са съчетания от звукове.
   • Я-  Й+А; Й+ Ъ; Ь+А  (ІйагодаІ, ІматерийаІ, ІполейъІ, ІльатоІ)
   • Ю- Й+У; Ь+У  (ІйулиІ,І кайутаІ, ІпьуреІ, ІльутивІ)
   • Щ-Ш+Т (ІсвештІ, ІпештІ)
   • ДЖ и  ДЗ  са две букви, но един звук и при пренасяне не се разделят.

Боя- джия, тен- джера, дзвън- кам

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ ПРИ СЪГЛАСНИТЕ

 1. ОБЕЗЗВУЧАВАНЕ– в края на думите звучните съгласни се произнасят като съответните им беззвучни съгласни.

мъш- мъже- мъж

 • УПОДОБЯВАНЕ- звучен и беззвучен са един до друг и задният влияе на предния, така се изравняват по звучност.

збогом- сбогом              гратско- градове- градски

 • ИЗПАДАНЕ- при два или повече съседни съгласни звука при изговор някои изпадат. По- лесно се изговарят думите.

весник- вестоносец- вестник,   посни- постен- постни

ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ ПРИ ГЛАСНИТЕ

 • РЕДУКЦИЯ– неударена широка гласна се доближава по изговор до съответната тясна гласна.

Вм. кОмин- кУмин, вм. жЕна- жИна.

 • ПРОМЕНЛИВО Я– в различни форми на една и съща дума при определени фонетични условия гласната Я се заменя с Е.

млЯко- млЕчен

 • ПОДВИЖНО Ъ (МЕТАТЕЗА- премятане на  Ъ)- гласната Ъ мени мястото си, когато е в съчетание с Р и Л.

мРЪсен- измЪРсен                кРЪв- кЪРвав

 • НЕПОСТОЯННО Ъ– гласната Ъ изпада при образуване на различни форми на една и съща дума. Най- често това са прилагателни имена и причастия на –Л.

гладък- гладки

 • ВМЯТАНЕ (ЕПЕНТЕЗА)- при трудности в изговора на думата се появяват гласните Ъ и Е. КомпютЪр, министЪр.
 • ИЗПАДАНЕ (ЕЛИЗИЯ)- когато няма трудности при изговора на думите, гласните Ъ и Е изпадат. ТеатЪр- театри, бинокЪл- бинокли.

Post a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.