ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕПИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА     ЕПИЧЕСКИ    ТЕКСТ •        КАКВИ СА СЛУЧКИТЕ И КАКВО РАЗКРИВАТ •        КАКВА Е ТЕМАТА В ОТКЪСА И В ТВОРБАТА •        КАКВО Е ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА АВТОРА •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ- ЕТИЧНИ, ФИЛОСОФСКИ, СОЦИАЛНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ КОНФЛИКТИ В ТВОРБАТА •        […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ […]

Прочети

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО НА ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА КОИТО ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ РАЗМИСЪЛ В ТВОРБАТА ДА КОЙ Е ЛИРИЧЕСКИЯТ ГЕРОЙ И КАКЪВ Е ВЪЗГЛЕДЪТ МУ ЗА НЕЩАТА, ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ СВЕТА, КЪМ ДРУГИТЕ СЕ КАКВА Е ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИДЕЯ В ОТКЪСА […]

Прочети

                             ТАБЛИЦА  1 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ВСЕКИ АВТОР? БИОГРАФИЯ ОСНОВНИ МОМЕНТИ МЯСТОТО НА ТВОРЕЦА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАК НАЙ- ЧЕСТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ СЪВРЕМЕННИЦИ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНИ КРИТИЦИСЛЕДВА ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯ   ТВОРЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ОСОБЕНОСТИ НА ТВОРЧЕСТВОТО ИЛИ СТИЛА С КАКВО СЕ ОТКРОЯВА ИЛИ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕС КАКВО Е ДОПРИНЕСЪЛ […]

Прочети

АНАЛИЗ НА ГЛАВНИТЕ ГЕРОИ В ЛИТЕРАТУРНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ Изясняване на връзката между системата от характери със замисъла на автора и творческата история на произведението. Човешките образи като главен фактор в логиката на сюжетното развитие. Връзката на героите с нравствените, естетически, политически проблеми. Разкриване на авторовото отношение към героите като път към установяване на основната мисъл на […]

Прочети

„ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО“ Творбата „Ще бъдеш в бяло“ е вдъхновен от  любимата Мина. В едно писмо до нея от 1908 година Яворов пише: „Може би никога женски образ не е вдъхвал толкова обаяние… Винаги, когато те видя, мое щастие, аз чувствам желание да се моля като един грешник, който обаче не очаква изкупление на […]

Прочети

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ: „ИМА У НЕГО БОЖЕСТВЕНА ДАРБА“ НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ: „ЯВОРОВ ПРЪВ У НАС РАЗКРИ ДУШАТА, СВОЯТА ДУША, ДУШАТА НА ЧОВЕКА. ПРОНИКНА В ТАЙНИТЕ Й, ОСВЕТИ СЪС СВЕТКАВИЧЕН БЛЯСЪК НЕЙНИТЕ ПРОПАСТИ И НАМЕРИ САМО СТРАДАНИЕТО.“ Д-Р КРЪСТЕВ: „ПЕВЕЦ НА НОЩТА И ДУШЕВНИТЕ БЕЗДНИ“ ГЕО МИЛЕВ: „ЯВОРОВ Е СЪДБА“ АТАНАС ДАЛЧЕВ: „ЯВОРОВ ВНЕСЕ В НАШАТА ЛИТЕРАТУРА БЕЗКРАЙНАТА […]

Прочети

„Преди всичко музиката на стиха, после иде словото, после съдържанието…Значи, звучи в душата ти една мелодия.Тя изхожда от едно настроение… И в тая посока търся думите, за да изразя мелодията. … Аз съм се домогвал до музика.“ Из писмо до Дора Габе: “ Всяко чувство, ако не и всяка мисъл, е преди всичко една мелодия, […]

Прочети

„Никога у мен вдъхновението не иде отвън; то изхожда от дълбочината на сърцето.“; „Чувствам, че нося нещо в душата си и аз съм длъжен да го изкажа…“; „Моите работи са писани повече от нужда на душата“; „Ако имам въобще някаква работа на света, то е да изкажа онуй, което нося в душата си.“; „Затова са […]

Прочети

„Страданието е следствие на негаснещата воля за живот“ Шопенхауер Страданието е вечен спътник в човешкия живот. В стихотворението  „Песента на човека“ на Яворов страданието е търсене, съмнение,  родено от неспокойствието на човешкия дух. аз шеметно се нося, дух из океана на тъмнина нестресвана от сън за ден, без нявга мигом негде да застана, напред самотно […]

Прочети