РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ЕЛЕГИЯТА Лирическият герой на Дебелянов в елегията „Помниш ли, помниш ли…“живее едновременно в спомена и реалността на днешния си ден. Обръща се към себе си, за да проумее къде е отишла в пространството прекрасната картина на белотата и уханието на вишневите цветове. Къде е щастието, така очаквано, и защо си е отишло. Проклятието […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СИРОТНА ПЕСЕН  “ 3.            ЖАНР- ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой прави тъжната равносметка на своя живот пред усещането за предстоящата смърт. 5.            ГЕРОИ- лирическият герой- самотен, бездомен, неразбран,  но успокоен, примирен. 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ- отричане на войната, смирен пред невъзможността да реализира мечтите си. Приел своята самота и бездомност, неспокойната му […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ТИХА ПОБЕДА “ 3.            ЖАНР- СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се намира на фронта. Той разсъждава върху ценностите на живота. Войната променя всичко, героят осъзнава, че изпълнява своя дълг. Чувства се част от колектива, приема предизвикателствата на деня. Приема смъртта като нещо неизбежно и естествено, пред него застава образа […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ЕДИН УБИТ “ 3.            ЖАНР- СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се намира на фронта. След жестоката битка той размишлява при вида на убития враг. Знае безсмислието на войната, жали за човека, но освен това знае, че този човек би постъпил като тях- също би убил. На война като на […]

Прочети

Фронтова лирика Фронтовите стихотворения на Дебелянов са открити сред вещите му след неговата смърт на бойното поле. Част от ръкописите са изгубени; до нас са достигнали 6 текста: „Нощ към Солун”, „Старият бивак”, „Прииждат, връщат се…”, „Един убит”, „Сиротна песен”, „Тиха победа”.В първото издание на Дебеляновата поезия през 1920г. те, заедно с други негови творби, […]

Прочети

АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „МИГ“ 3.            ЖАНР-СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой се разхожда из града сред тълпите от хора. Градът е грешен, покварен, чужд, неприветлив. Мъжете са хилави, а жените са оприличени на сирени, но неми. Героят се чувства излишен, не на място, очаква божествата да му разкрият тайната на своята сила и слабостта […]

Прочети

1.            АВТОР- ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „СПИ ГРАДЪТ“ 3.            ЖАНР-  ЕЛЕГИЯ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой броди под дъжда през нощта по улиците на града. Настроението му е тъжно, скръбно, защото го преследва спомен. Отново и отново той си спомня как е отхвърлил чистата любов на прекрасното влюбено момиче, защото е преследвал съвършенството в любовта. Съжалението […]

Прочети

неувереност, принудено смирение, сподавен бунт мотивът за самотата споменът и копнежът за радост бягство сред света на природата последният пристан на душата- любовта мотивът за странника, самотника, чудака мотивът за смъртта проблемът за избора Градът- обезличава човека на фронта намира своята цялостност, вътрешно духовно единство

Прочети

Портрет на героя: А) какво впечатление оставя героят у читателя с външността си Б) какво е подчертано в портрета му В) как го характеризира това 2. Реч на героя А) какви са особеностите на речта му Б) какво говори, как говори 3. Героят във взаимоотношенията му с други хора: А) кой и как говори за […]

Прочети

КОМПОЗИЦИЯ НА АРГУМЕНТАТИВНИЯ ТЕКСТ УВОД                 •             В КОЯ ЕПОХА ТВОРИ АВТОРЪТ КЪМ КОЕ ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИ •             ОСНОВНИ ТЕМИ, ОТ КОИТО СЕ ВЪЛНУВА И ОТРАЗЯВА •             ОБЕМ- 2- 3 ИЗРЕЧЕНИЯ ТЕЗА •             ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В ЗАГЛАВИЕТО И СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ИМ ОТГОВОРИТЕ •             ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ЗАГЛАВИЕТО И РАЗСЪЖДАВАЙТЕ, […]

Прочети