КОНФЛИКТ- отношение, характеризиращо се с противоречия, противоборство и противопоставяне, в основата на която стоят различни интереси. ПОЛОЖИТЕЛНА СИЛА НА КОНФЛИКТА-    Можем ли да извлечем полза от конфликта? А) Опознаваме по- добре себе си- разбираме какво ни ядосва и как можем да овладяваме емоциите си Б) Опознаваме хората около нас- откриваме нови черти в характера и […]

Прочети

ОСМИ КЛАС СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ОБЩУВАНЕТО Междуличностното общуване е процес на обмен на информация между най- малко двама души чрез вербални и невербални символи, при който общуващите взаимодействат помежду си и си влияят. Общуването не е само процес на обмен на думи или невербални знаци, то е размяна на послания, които носят определен смисъл. […]

Прочети

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОСМОКЛАСНИЦИ Учениците често си представят живота като една права, там са отделните периоди от нашия живот- детство, училище, работа, семейство. В миналото хората са упражнявали една професия цял живот. Днес всичко е много по- различно. Хората сменят работата си много по- често. Затова ориентирайте ученето си не само към трупане на конкретни знания, […]

Прочети

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЕЗНИ УПРАЖНЕНИЯ Проучете професии, които са ви интересни. Направете си такава таблица и я попълнете, като обърнете внимание на степента на съответствие между изискванията на професията и вашите способности и личностни качества. ПРОФЕСИЯ Какво изисква от мен желаната професия Какво притежавам? Какво е добре да придобия или усъвършенствам, за да практикувам тази професия? […]

Прочети

Каква е връзката между личността и групите? Какво е социална група? Защо хората се събират в групи? Как групите променят хората, които попадат в тях? Едно от най- старите определения на понятието „човек“ принадлежи на древногръцкия философ Аристотел, според когото човекът е социално или обществено животно. От раждането до смъртта си всеки човек е част […]

Прочети

ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ И НЕ САМО  СОЦИАЛНИ ГРУПИ И СОЦИАЛНИ РОЛИ Група- двама или повече души, които се стремят към постигането на обща цел, взаимодействат, зависят един от друг. А) еднородни – имат ясни граници и са добре структурирани Б)  разнородни- размити граници и нехомогенни В) групи с обща връзка (спортен отбор, приятелска група) и групи […]

Прочети

АКТИВНО СЛУШАНЕ Слушайте, без да съдите и да преценявате другия човек и без умствено да критикувате това, което той казва. Не бързайте да правите заключения, не прекъсвайте, не довършвайте изреченията на другия в опит да го накарате да говори по- бързо. Опитвайте се да си представите какво означава казаното от събеседника ви. Полагайте усилия да […]

Прочети

 ОБЩУВАНЕ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ОБЩУВАНЕ- ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО •             Процес, при който хората обменят информация с вербални или невербални средства. •             Основни функции на общуването- необходимо е за телесното ни здраве, формираме личностната си идентичност, преодоляваме трудности. НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ Е ПО- ДОБРА В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА НАГЛАСИТЕ И ЧУВСТВАТА, А ВЕРБАЛНАТА- В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ИДЕИТЕ. 2.            […]

Прочети

ОСМИ КЛАС ЕМОЦИИ ЕМОЦИЯ- сложно психично състояние, което включва субективно преживяване,  физиологична реакция  и  поведенческа или експресивна реакция ( помагат ни да си поставяме цели или самата Емоция  е цел, рационалните решения също са следствие на емоциите) ОСНОВНИ ЕМОЦИИ- ГНЯВ, РАДОСТ, ТЪГА, ИЗНЕНАДА, СТРАХ, ОТВРАЩЕНИЕ Основните емоции са определена последователност от реакции, които са вродени […]

Прочети