УПОТРЕБА НА МАЛКА БУКВА Прилагателни, употребени със значение на качествена характеристика или относителни по произход:           русенско варено, троянска ракия, варненски улици, вапцаровска вяра, ботевски устрем Титли, длъжности, звания, поставени пред собственото име в свързан текст:           инженер Иванов, генерал Димитров, архитект Пешев Имена на жители на континенти, държави, области и селища, на членовете на […]

Прочети

УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ Това всички го знаят:     Имена на лица се пишат с главна буква-твоето име;                                       Презимена на лица се пишат с главна буква;                                       Фамилни имена на лица се пишат с главна буква;                                       Прякори и псевдоними се пишат с главни букви; Една известна тайна- тези горе се членуват винаги […]

Прочети

Често ги коментирахме, цитирахме, сега нека да се запознаем с тях по- подробно! Да влязат ФИЛОСОФИТЕ! СОКРАТ По времето на Сократ в Атина започват да се появяват така наречените софисти-„учители по мъдрост“, за които няма абсолютна истина, всичко е субективно и всяко положение може да се докаже точно толкова успешно, колкото и противоположното му.Сократ, спазвайки […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 11 НАСТАВКА –ЪК ПРИ СЪЩ. ИМЕНА Пясък, крясък, замък, отрязък, подарък, израстък, участък, блясък, врясък, трясък, писък НО! малинАк, върбалАк, дренАк, храсталАк, буренАк, трънАк, гъсталАк ЗАПОМНИ! сваТба, сеиТба, вършиТба, косиТба, бериТба Сделка, Сграда, Сбогом, Сбирка, Сдъвча адреС, синтеЗ, иЗкуство, иЗконен, ориЗ, Сговор, свръЗка, връЗка, гоЗба, Здание ЮРИСКОНСУЛТ, ВОЖД, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, ЗАВИСТЛИВ, ВИТОШКИ, ЧЕШКИ, […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 10 ВМЯТАНЕ И ИЗПАДАНЕ НА –Ъ АКО В МН.Ч. ЗВУКЪТ ИЗПАДНЕ- ъ, АКО СЕ ЧУВА, ПИШЕ СЕ  -а! Компютър- компютри, министър- министри Театър- театри, спектакъл- спектакли Казал- казали, отишъл- отишли, бягал- бягали, влязъл- влезли Рекъл- рекли, слязъл- слезли

Прочети

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО   6 Звукът Й понякога създава проблеми: йероглиф, йерархия, йенски, райе, фоайе, доайен майор, Майорка, майонеза, район, фотьойл, каньон, павилион, бие редуване на Й с И в корена: двойно-двоично  тройно-троично   геройски-героично при формите за множествено число: герой- герои        порой- порои       завой- завои край- краища       побой- побоища  бързей- бързеи ПРАВИЛО: В показател за […]

Прочети

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО   5                              Кога се пише А и кога Я Когато от съществителни имена от женски род , завършващи на ИЯ, се образуват нови съществителни и прилагателни имена, тогава на мястото на –Я се пише –А в новообразуваната дума. Италия- италианец                           материя- материален Индия- индианец                              комедия- комедиант Азия-азиатец                                    екскурзия-екскурзиант гимназия-гимназиален                     артерия-артериален авиация-авиационен                         територия-териториален […]

Прочети