ЯВОРОВ, „ПЕСЕНТА НА ЧОВЕКА“

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ПЕСЕНТА НА ЧОВЕКА” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Лирическият герой търси смисъла на живота, преживява драматично лутането и терзанията от невъзможното постигане на абсолютното познание.                 5.            ГЕРОИ- лирическият човек 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ- търсещ, самотен, неудовлетворен, желание за опознаване на безкрая, съзнание за тленност. 7.            ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- •             Инверсия- … Продължете с четенето на ЯВОРОВ, „ПЕСЕНТА НА ЧОВЕКА“