ЯВОРОВ, „ДВЕ ДУШИ“

1.            АВТОР- ПЕЙО К. ЯВОРОВ 2.            ЗАГЛАВИЕ- „ДВЕ ДУШИ” 3.            ЖАНР-  СТИХОТВОРЕНИЕ 4.            СЪДЪРЖАНИЕ- Човешката душа, която непрекъснато е раздвоена, краткостта на човешкия живот 5.            ГЕРОИ- лирически герой 6.            ХАРАКТЕРИСТИКИ-  героят е неспокоен дух, противоречията са неговата същност, усеща света като враждебен, модерно светоусещане 7.            ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА- Антитеза-„Аз не живея- аз горя“ Символи- вятър, ангел, … Продължете с четенето на ЯВОРОВ, „ДВЕ ДУШИ“