ФИЛОСОФСКИЯТ БОГ

Онтологията – продукт на просвещенската философска нагласа, която полага някакво битие, по определение отчуждено спрямо човека, задължително стоящо извън неговия мисловен свят. Заедно с това се допуска някакъв „логос“ на битието, чрез който разумът е в състояние да го познава. Онтологията не поставя въпроса за битието, а за подвеждането на битието под някаква познавателна структура. … Продължете с четенето на ФИЛОСОФСКИЯТ БОГ