Упражнения по психология за осми клас

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПОЛЕЗНИ УПРАЖНЕНИЯ Проучете професии, които са ви интересни. Направете си такава таблица и я попълнете, като обърнете внимание на степента на съответствие между изискванията на професията и вашите способности и личностни качества. ПРОФЕСИЯ Какво изисква от мен желаната професия Какво притежавам? Какво е добре да придобия или усъвършенствам, за да практикувам тази професия? … Продължете с четенето на Упражнения по психология за осми клас