ТАБЛИЦИ В ПОМОЩ НА ПИШЕЩИЯ ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ ИЛИ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ

                             ТАБЛИЦА  1 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ ЗА ВСЕКИ АВТОР? БИОГРАФИЯ ОСНОВНИ МОМЕНТИ МЯСТОТО НА ТВОРЕЦА В БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАК НАЙ- ЧЕСТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ СЪВРЕМЕННИЦИ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНИ КРИТИЦИСЛЕДВА ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ Е ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТРАДИЦИЯ   ТВОРЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ОСОБЕНОСТИ НА ТВОРЧЕСТВОТО ИЛИ СТИЛА С КАКВО СЕ ОТКРОЯВА ИЛИ РАЗЛИЧАВА ОТ ДРУГИТЕС КАКВО Е ДОПРИНЕСЪЛ … Продължете с четенето на ТАБЛИЦИ В ПОМОЩ НА ПИШЕЩИЯ ЛИТЕРАТУРНО ЕСЕ ИЛИ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ