ТАБЛИЦА 4

КОМПОЗИЦИЯ НА АРГУМЕНТАТИВНИЯ ТЕКСТ УВОД                 •             В КОЯ ЕПОХА ТВОРИ АВТОРЪТ КЪМ КОЕ ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИ •             ОСНОВНИ ТЕМИ, ОТ КОИТО СЕ ВЪЛНУВА И ОТРАЗЯВА •             ОБЕМ- 2- 3 ИЗРЕЧЕНИЯ ТЕЗА •             ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ КЪМ КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ В ЗАГЛАВИЕТО И СЕ ОПИТАЙТЕ ДА ИМ ОТГОВОРИТЕ •             ПОМИСЛЕТЕ ВЪРХУ ПОСТАВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ЗАГЛАВИЕТО И РАЗСЪЖДАВАЙТЕ, … Продължете с четенето на ТАБЛИЦА 4