ТАБЛИЦА 3

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕПИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА     ЕПИЧЕСКИ    ТЕКСТ •        КАКВИ СА СЛУЧКИТЕ И КАКВО РАЗКРИВАТ •        КАКВА Е ТЕМАТА В ОТКЪСА И В ТВОРБАТА •        КАКВО Е ОСНОВНОТО ПОСЛАНИЕ НА АВТОРА •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ- ЕТИЧНИ, ФИЛОСОФСКИ, СОЦИАЛНИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ •        КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ КОНФЛИКТИ В ТВОРБАТА •        … Продължете с четенето на ТАБЛИЦА 3