ТАБЛИЦА 2

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ ВЪПРОСИ, НА КОИТО ДА СЕ ОТГОВОРИ, КОГАТО СЕ РАЗГЛЕЖДА ЛИРИЧЕСКИ ТЕКСТ •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             КАКВО Е ОСНОВНОТО ЧУВСТВО В СТИХОТВОРЕНИЕТО •             ЧРЕЗ КАКВИ ХУДОЖЕСТВЕНИ СРЕДСТВА Е РАЗКРИТО ЧУВСТВОТО В ТЕКСТА •             ОТ КАКВО Е ПОРОДЕН ЛИРИЧЕСКИЯТ … Продължете с четенето на ТАБЛИЦА 2