Социалните групи

Каква е връзката между личността и групите? Какво е социална група? Защо хората се събират в групи? Как групите променят хората, които попадат в тях? Едно от най- старите определения на понятието „човек“ принадлежи на древногръцкия философ Аристотел, според когото човекът е социално или обществено животно. От раждането до смъртта си всеки човек е част … Продължете с четенето на Социалните групи