РАЗМИСЛИ ВЪРХУ „ГРАДУШКА“

СТРАДАНИЕТО НА ЯВОРОВИЯ ЛИРИЧЕСКИ ЧОВЕК В „ГРАДУШКА“ И в жизнения си път, и в творческите си търсения Яворов е познал и изпитал докрай страданието. То е негова същност, съдба, предопределеност.  Философските търсения на поета са тясно свързани с неговата душевна нагласа. Силно вглъбен в себе си, търсещ отговор на вечните въпроси в човешкото битие- за … Продължете с четенето на РАЗМИСЛИ ВЪРХУ „ГРАДУШКА“