Общуване

 ОБЩУВАНЕ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ ОБЩУВАНЕ- ВЕРБАЛНО И НЕВЕРБАЛНО •             Процес, при който хората обменят информация с вербални или невербални средства. •             Основни функции на общуването- необходимо е за телесното ни здраве, формираме личностната си идентичност, преодоляваме трудности. НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ Е ПО- ДОБРА В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА НАГЛАСИТЕ И ЧУВСТВАТА, А ВЕРБАЛНАТА- В ИЗРАЗЯВАНЕТО НА ИДЕИТЕ. 2.            … Продължете с четенето на Общуване