НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ЗАПЕТАЯТА!

ЗАПЕТАЯ Запетаята е средство за: синтактично и смислово разчленяване на изречението за разделяне на някои части на изречението една от друга за ограждане на някои съставки на изречението означаване на паузи, свързани с определени синтактични конструкции, на определени места в изречението РАЗДЕЛЯЩА ЗАПЕТАЯ Отделя една от друга еднородните и повторените части :  Вижте колко са … Продължете с четенето на НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО ЗАПЕТАЯТА!