Мотиви в творчеството на Яворов

1.Основни мотиви: социален и национален драматизъм-Яворов- наследник на Ботевата поетична традиция социалното страдание националният трагизъм и героичното начало у човека екзистенциална самота и нравствено-интелектуални търсения на личността самотата, драмата на човешката душа, чувство за обреченост, за безнадеждност. нощта-символ на мрака, въплъщение на космическия хлад, неяснотата и скритата заплаха материя и дух, рационално и ирационално, единство … Продължете с четенето на Мотиви в творчеството на Яворов