ЛЕКСИКОЛОГИЯ

ЛЕКСИКОЛОГИЯ Наука за думите. Изучава речниковия състав като система от конкретни думи, тяхното основно значение, наречено лексикално/речниково/; нейната многозначност. СИНОНИМИ- думи с различен звуков състав, но близки по значение. Смислови/истински/- между основните значения на думите. Гърмя- ехтя- кънтя- бумтя Контекстови/ стилистични/- една дума е синоним на друга само в определен контекст. ОМОНИМИ– думи с еднакъв … Продължете с четенето на ЛЕКСИКОЛОГИЯ