Карта на познанието 8

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 8 ПРЕДСТАВКИТЕ СА ЗА- ,НАД-, РАЗ-, СЪ- , ВЪЗ-, ВЪ-, ДО-, ПРО-, ОБ-, ПОД- , ПО- КОРЕНИ: ОБЛАК– ОБРАЗ-ПРАВ-КРАТ-САМ-КРЪС-КРЪВ-ПРЪВ-ДРЪВ- ЗВЪН-