Карта на познанието 7

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО  7 В българския език няма окончание на глагол  -ЪТ!!! Окончанието е – АТ или – ЯТ Например:  спят, ходят, гледат, ядат, разберат