Карта на познанието 5

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО   5                              Кога се пише А и кога Я Когато от съществителни имена от женски род , завършващи на ИЯ, се образуват нови съществителни и прилагателни имена, тогава на мястото на –Я се пише –А в новообразуваната дума. Италия- италианец                           материя- материален Индия- индианец                              комедия- комедиант Азия-азиатец                                    екскурзия-екскурзиант гимназия-гимназиален                     артерия-артериален авиация-авиационен                         територия-териториален … Продължете с четенето на Карта на познанието 5