Карта на познанието 3

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 3 ПРОМЕНЛИВО  Я Я-Я Нужни са две условия, които да действат заедно: Ударението да пада върху Я Да следва твърда сричка/да съдържа гласните А,О,У,Ъ/. сянка, прясна, мляко, трябва, овладяно, свята В едносрична дума-Я : свят, блян, цял, звяр, грях, гняв, сняг, хляб, бял, дрян. Под ударение в сричка в края на … Продължете с четенето на Карта на познанието 3