КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 23

УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ФОРМИ Понякога окончанията за глаголите от І и ІІ спрежение се повлияват от диалектния изговор и получават форми, недопустими в книжовната реч: ние четеМЕ вместо правилното- ние четем         ние вървиме вместо правилното- ние вървим Запомнете: вървим, работим, четем, живеем! след думите недейте, недей,  НЕ се употребяват повелителни глаголни  форми:                      недей … Продължете с четенето на КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 23