Карта на познанието 22

ПАДЕЖНА ФОРМА Местоименията  КОЙ, КОЙТО, НЯКОЙ, НИКОЙ, ВСЕКИ, когато се отнасят за хора и заместват второстепенни части, приемат падеж- КОГО, КОГОТО, НЯКОГО, НИКОГО, ВСЕКИГО Практически съвет: Ако пред  посочените местоимения има предлог и те се отнасят за хора, ВИНАГИ  се пише падежната форма!!! Извиках човека, на КОГОТО имах най- голямо доверие. КОГО обичаш най- много? … Продължете с четенето на Карта на познанието 22