Карта на познанието 21

БРОЙНА ФОРМА при съществителните имена от мъжки род Практически съвет: НЯМА бройна форма за хората! При тях се използва САМО множествено число. Познавам петима професорИ, които имат шестима  ученицИ в нашето училище. Бройната форма при не- лица се употребява след ДВА, ТРИ…ДВАДЕСЕТ И ПЕТ , СТО, ЕДИН, ХИЛЯДА…            КОЛКО, НЯКОЛКО, КОЛКОТО, ТОЛКОВА Взех  два … Продължете с четенето на Карта на познанието 21