Карта на познанието 20

ГРАМАТИКА Ако трябва да търсите граматическа грешка, съобразете се със следната информация: ЧЛЕНУВАНЕ на съществителни имена от М.Р.ед. ч. ПЪЛЕН ЧЛЕН: –  ят, -ът Кога се използва? Съществителното име е  ПОДЛОГ/този, който върши действието/ ВладетелЯТ  влезе в крепостта.                                            СЪСТАВНО ИМЕННО СКАЗУЕМО/глаголът съм + същ. име/ Царят е владетелЯТ на крепостта.                                            ПРИЛОЖЕНИЕ … Продължете с четенето на Карта на познанието 20