Карта на познанието 2

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 2 Съществителни имена от женски род, които завършват на –т  или – ст, при членуване се  пишат с двойно т- -ТТа пролет-  пролетта          нощ- нощта          свещ-свещта        младост-младостта       вещ- вещта ,         но есен-есента радост- радостта           мощ- мощта,                 но орис-ориста болест- болестта           чест- честта ,         но живопис- живописта ПУСТОШ- ПУСТОШТА