Карта на познанието 17

                        РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена: членува се първата дума- пишат се отделно: ученик първокурсник- ученикът първокурсник    мач реванш- мачът реванш Собствени имена, образувани от нарицателно и съществително собствено: Ежко Бежко, Кума Лиса, Баба Тонка, Дядо Коледа, Крали Марко Географски имена и названия на празници, образувани от прилагателно и числително редно или съществително нарицателно име: … Продължете с четенето на Карта на познанието 17