Карта на познанието 16

ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ Сложно съществително име: Членуваме двете думи -ако се членува втората– пишем тире-/дефис/ кандидат-студент, министър-председател, кафе-бар, офис-секретар, вагон-ресторант, заместник-директор, заместник-ректор -ако се членува първата дума- пишат се отделно: митинг заря, писател реалист, мач реванш, поет романтик, къща музей Собствени лични имена, фамилни: Ана-Мария, НО ако са исторически личности НЕ се пише тире: Иван Асен, … Продължете с четенето на Карта на познанието 16