Карта на познанието 15

ЧАСТИЦИТЕ ПО И НАЙ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА СРАВНИТЕЛНА И ПРЕВЪЗХОДНА СТЕПЕН НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА ВИНАГИ СЕ ОТДЕЛЯТ С ТИРЕ! по-добър, по-хитър, най-добър, най-смел, най-приятен Когато е  следвано от глагол или съществително име : Той е по юнак, по веселяк; Най гледам за теб; Най разбирам от готвене.