Карта на познанието 14

СЛЯТО ПИСАНЕ Сложни съществителни имена,свързани с главната основа със съединителна гласна –О или –Е: млекОзавод, лъжЕсвидетел, водОпровод/ударението пада върху главната основа/ Сложни съществителни, назоваващи религиозни празници: Васильовден, Йордановден, Антоновден Сложни съществителни със съставки от чужд произход, свързани без съединителна гласна: дисбаланс, екоминистър, дискмен, микроклимат, душкабина,кинохит,антицелулитен,биопрогноза,тонколона, блицтурнир, емайллак, НО! ТВ програма, ТВ център, ЕКГ данни. Сложни … Продължете с четенето на Карта на познанието 14