Карта на познанието 11

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 11 НАСТАВКА –ЪК ПРИ СЪЩ. ИМЕНА Пясък, крясък, замък, отрязък, подарък, израстък, участък, блясък, врясък, трясък, писък НО! малинАк, върбалАк, дренАк, храсталАк, буренАк, трънАк, гъсталАк ЗАПОМНИ! сваТба, сеиТба, вършиТба, косиТба, бериТба Сделка, Сграда, Сбогом, Сбирка, Сдъвча адреС, синтеЗ, иЗкуство, иЗконен, ориЗ, Сговор, свръЗка, връЗка, гоЗба, Здание ЮРИСКОНСУЛТ, ВОЖД, БЕЗВЪЗМЕЗДНО, ЗАВИСТЛИВ, ВИТОШКИ, ЧЕШКИ, … Продължете с четенето на Карта на познанието 11