Карта на познанието 10

КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 10 ВМЯТАНЕ И ИЗПАДАНЕ НА –Ъ АКО В МН.Ч. ЗВУКЪТ ИЗПАДНЕ- ъ, АКО СЕ ЧУВА, ПИШЕ СЕ  -а! Компютър- компютри, министър- министри Театър- театри, спектакъл- спектакли Казал- казали, отишъл- отишли, бягал- бягали, влязъл- влезли Рекъл- рекли, слязъл- слезли