Карта на познанието 1

ПРАВОПИС КАРТА НА ПОЗНАНИЕТО 1 Двойно -НН Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – НЕН луНЕН- луННа есеНЕН- есеННа Едно – Н Когато думата в мъжки род ед. ч. завършва на – ЕН писмЕН- писмеНа искрЕН- искреНа Запомни! фиНи, изгнаНик, въстаНик, послаНик, подаНик, рождеНик, комисиоНа,