ЗАДАЧИ ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ

КАТО ПРАВИТЕ СПРАВКА С ТЕОРИЯТА, КОЯТО ВИ ДАДОХ, НАПРАВЕТЕ УПРАЖНЕНИЯТА! Зад.1 В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка? А) Идеята му е твърде амбицирана. Б) Предчувствията му се оправдаха. В) Посредством играта ще стимулираме най- честите рискови ситуации. Г) Оповестен съм, че децата пристигат на границата днес. Зад. 2 В кой ред фразеологизмите … Продължете с четенето на ЗАДАЧИ ПО ЛЕКСИКОЛОГИЯ