ДА НАПИШЕМ ЕСЕ ПО ФИЛОСОФИЯ

ЗАДАЧА НАПИШЕТЕ ЕСЕ „ЧОВЕК СЕ РАЖДА СВОБОДЕН, А НАВСЯКЪДЕ Е В ОКОВИ“ ЖАН-ЖАК РУСО („ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР“, КН.1, ГЛ.1)